hakkımızda

EĞİTİMLERİMİZ

MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ VE MAKİNE RİSK UZMANLIĞI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ Online
 • Eğitim Adı
 • MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ VE MAKİNE RİSK UZMANLIĞI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
 • Eğitim Amacı
 • Endüstriyel iş kazalarının büyük bir çoğunluğu, güvenliği yeterli derecede sağlanamamış makinelerin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda oluşan iş kazalarının önlenebilmesi için, makine üreticileri açısından makinelerin tasarım ve üretim aşamalarından başlayarak, kullanım ve bakım süreçlerinde kullanıcılar açısından makinelerin satın alma ve işletme süreçlerinde, makine ile ilgili risklerin kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulması zorunlu hale gelmektedir. Planlanan eğitim ile Avrupa Birliği ve ülkemizdeki mevzuat dikkate alınarak endüstriyel iş kazalarını önleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan risk değerlendirme ve azaltma konusundaki yetkinliklerin artırılması hedeflenmektedir.
 • Katılımcı Profili
 • -Makine üreticilerinin tasarım, ürün geliştirme veya satın alma faaliyetlerinde görev alan mühendisler, -Makinelerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan muayene elamanları, -Endüstriyel işletmelerdeki iş güvenliği uzmanları, -Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerindeki iş güvenliği uzmanları.
 • Eğitim Yöntemi
 • Konu anlatımı, tartışma, grup çalışması
 • Eğitim Detay
  • İŞARETLEMESİ VE MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

  • Teknik Mevzuatı ve Tarihçesi

  • Klasik

  • Yaklaşım (1969)

  • Yeni

  • Yaklaşım (1985)

  • Global

  • Yaklaşım (1989)

  • Modüler

  • Yaklaşım (1990)

  • Yeni

  • Yasal Çerçeve (2008)

  • CE İşareti ile İlgili Esaslar

  • 2006/42/AT

  • Makina Emniyeti Yönetmeliği, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  • EK I

  • - Makinaların tasarımı ve imali ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları:

  • Genel İlkeler

  • 1-Tüm makinalar için geçerli olan, uyulması zorunlu temel gerekler

  • 2-Belirli özel kategorilerde yer alan makinalar

  • için uyulması zorunlu ilave temel gerekler.

  • 3-Makinaların hareketliliklerine bağlı özel risklerin giderilmesi için temel

  • sağlık ve emniyet gerekleri   

  • 4-Kaldırma operasyonlarından doğan belirli risklerin giderilmesi için gerekli

  • sağlık ve emniyet gerekleri

  • 5-Yer altında çalışacak makinalar için temel sağlık ve emniyet gerekleri

  • 6-Kişilerin hareket ettirilmesi veya kaldırılması sırasında oluşacak tehlikeleri

  • ortadan kaldırmaya yönelik temel sağlık ve emniyet gerekleri

  • Ek IV

  • - Yüksek Riskli Makinalar

  • Ek V

  • – Emniyet Aksamları

  • Makinalarda

  • Uygunluk Değerlendirme Prosedürü ve Dokümantasyon

  • Teknik

  • Dosya Hazırlama

  • Makinalarla

  • İlgili Diğer Yönetmelikler

  • Makinaların

  • Uygunluk Değerlendirmesinde Standartlar

  • İşaretli Ürünlerin Taşıdığı Riskle

  •  RİSK

  • ANALİZİNE GENEL BİR BAKIŞ

  • -Endüstriyel

  • kazalar

  • -Risk

  • analizine giriş ve risk analizi metotları

  • Tipi Matris Metodu

  • - Hata

  • Ağacı Analizi

  • -  Olay

  • Ağacı Analizi

  • - Fine

  • Kinney Metodu

  • -HRN

  • Metodu

  • -Makinelerde

  • Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)

  • III.      TS

  • EN ISO 12100: 2010 Standardına Göre Güvenli Makine Tasarımı İçin Riskin

  • Değerlendirilmesi ve Azaltımı

  • Adım 1- Risk değerlendirmesi

  • Adım

  • 2 - Hesaplanmış riskleri azaltmak için gerekli önlemleri tanımlama

  •   EN

  • 60204-1 Standardına göre güvenli tasarım

  •   EN

  • 60529 Standardına göre güvenli tasarım

  •  EMC

  • Yönetmeliğine göre güvenli tasarım

  • Adım

  • 3 - Teknik koruma tedbirleri ile risk azaltma

  •  EN

  • ISO 14120’YE göre fiziksel koruma tertibatları

  •   Güvenlik

  • Işın Perdelerinin (ESPE ve AOPD’ler) Tasarımı

  •   EN

  • ISO 13851 Çift El Kumanda Tartibatları

  • ISO 14119 Korumalarla ilişkili kilitleme cihazları

  •  EN

  • ISO 13850 Acil durdurma

  •  ISO

  • 13855 standardı ile koruyucu konumlandırma

  • 13857 standardı ile güvenlik mesafeleri

  • Adım

  • 4 - EN ISO 13849-1 veya EN 62061 kullanılarak kontrol tedbirlerinin uygulanması

  •   ISO

  • 13849-1 ile kontrol tedbirleri

  • 62061 ile kontrol tedbirleri

  • Adım

  • 5 - Tedbirlerin Onaylanması

  • Adım

  • 6 - Güvenlik fonksiyonlarının doğrulanması

  •   EN

  • ISO 13849-2 standardına göre tedbirlerin doğrulanması

  •  Makinelerde

  • risk değerlendirmesi ile ilgili muhtelif örnekler

 • Eğitim Tarihi
 • Monday, November 27, 2023 - Friday, December 1, 2023
 • Eğitim Süresi
 • 5 Gün
 • Bilgi Notu
 • Eğitim 18:00-23:00 saatleri arasında Online olacaktır .Eğitmen : Ali Özgenç
 • Eğitmen
 • ALİ ÖZGENÇ
EĞİTİME BAŞVUR
 • İsim:
 • Telefon:
 • Email:
 • Şirket Adı:
 • Adres:
 • Salon:
 • Katılımcı:
 • Mesajınız:
 • En Fazla 500 karakter

 • Bizi Takip Edin
 • qa technic twitter
 • rss
Teknik Destek
Eğitim Satış & Organizasyon
0216 572 4910
whatsapp destek